Vinnovas branschanalys för Gävleborg

Diarienummer 2013-02679
Koordinator REGIONFÖRBUNDET GÄVLEBORG - Region Gävleborg
Bidrag från Vinnova 0 kronor
Projektets löptid maj 2013 - november 2014
Status Avslutat