VINNOVA Workshop i Qingdao 12-13 september 2012

Diarienummer
Koordinator BIOSTEAM AB
Bidrag från Vinnova 25 000 kronor
Projektets löptid september 2012 - oktober 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Att delta i VINNOVA-MOST workshop i Qingdao och leverera en presentation med titeln ´Swedish bio-energy R&D and demonstration consortium and cooperation initiatives with China´.

Resultat och förväntade effekter

BioSteam AB (Lars Atterhem) är väl känd idag inom bioenergi området i Kina. Jag har deltagit i ett antal förstudie projekt sedan sedan 2006 i China och det nu pågående projektet ´Small Scale CHPP in Tianqiaoling, Yanbian in Jilin´ är till 100% finansierad från Kinesisk sida.

Upplägg och genomförande

1. Levererade presentationen den 12:e september. 2. Genomförde ett antal möten med sammarbetspartner och nya kontaktskapande träffar. 3. Genomförde ett antal samverkansamtal med deltagare från olika myndigheter.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.