VINNOVA på Medicinska riksstämman 2012

Diarienummer 2012-03268
Koordinator Svenska Läkaresällskapet
Bidrag från Vinnova 150 000 kronor
Projektets löptid oktober 2012 - november 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Medcinska riksstämman syftade till att öka kunskapen inom svensk hälso- och sjukvård dels om vetenskapliga landvinningar och best practice och dels om de mer politiska aspekterna av utvecklingen av svensk hälso- och sjukvård. Detta anser SLS vara uppnått.

Resultat och förväntade effekter

En ökad kompetens i bl a vårdteamen kring nya metoder, läkemedel och förhållningssätt. En ökad debatt kring utvecklingen av svensk hälso- och sjukvård. Med 6000 besök som deltog i ca 550 programpunkter kring vetenskapliga nyheter och vårdpolitiska frågor anser SLS ha uppnått förväntade effekter.

Upplägg och genomförande

Genomförande gick enligt plan.

Externa länkar

www.riksstamman.se

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.