VINNOVA och MOST i Qingdao 12-13 septem ber 2012

Diarienummer 2012-04050
Koordinator RENEWABLE ENERGY CAPITAL SWEDEN AB
Bidrag från Vinnova 13 461 kronor
Projektets löptid december 2012 - januari 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Medverka i Workshop i Qingdao 12-13 september

Resultat och förväntade effekter

goda

Upplägg och genomförande

gott genomförande

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.