VINNOVA och MOST i Qingdao 12-13 septem ber 2012

Diarienummer 2012-04050
Koordinator RENEWABLE ENERGY CAPITAL SWEDEN AB
Bidrag från Vinnova 13 461 kronor
Projektets löptid december 2012 - januari 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Medverka i Workshop i Qingdao 12-13 september

Resultat och förväntade effekter

goda

Upplägg och genomförande

gott genomförande

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.