Vinnova-Most workshop Qingdao, Kina 12-13 sept 2012

Diarienummer 2012-03259
Koordinator REGIONFÖRBUNDET ÖREBRO LÄN - Regionförbundet Örebro
Bidrag från Vinnova 16 500 kronor
Projektets löptid september 2012 - oktober 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet var att delta och presentera erfarenheter från regional nivå vilket alltså uppfyllts.

Resultat och förväntade effekter

Se programmet

Upplägg och genomförande

Se programmet

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.