VINNOVA Centre of Excellence for Sustainable Communications Stage 1

Diarienummer
Koordinator Kungliga tekniska högskolan - Skolan för datavetenskap och kommunikation
Bidrag från Vinnova 9 250 000 kronor
Projektets löptid januari 2007 - juni 2009
Status Avslutat

Externa länkar

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2007-01013

Statistik för sidan