Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

VINNEX Center NGIL etapp 2

Diarienummer
Koordinator Lunds universitet - Institutionen för designvetenskaper
Bidrag från Vinnova 21 000 000 kronor
Projektets löptid januari 2008 - juni 2011
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

NGIL kommer att bidra till en ökad komkurrenskraft genom innovativ utveckling av svensk industris försörjningskedjor. Visionen är att skapa långsiktig forskning mellan universitet, privata företag och offentlig sektor som resulterar i ett beständigt miljö för forskning och innovation inom logistikområdet. Viktigt är att forskningsmiljön stöder interdisciplinär forskningssamverkan mellan universitet, industri och offentlig sektor.

Långsiktiga effekter som förväntas

Att rekrytera och samordna en koncentration av kunskap och forskningserfarenhet i världsklass för att åstadkomma innovativ forskning och accelerera företagens konkeranskraft när det gäller logistik. Att tillhandahålla kunskap, metoder, tekniker och verktyg för företag och organsiationer som förbättrar deras logistiska aktivitet. Examinera forskare med doktorsexamen och licentiatexamen.

Upplägg och genomförande

För att uppnå uppställda mål angående forskning och utbildning vid NGIL kommer följande upplägg att gälla: - vägledd av båda vid industriell och vetenskaplig relevans i dess sökanden för att skapa och sprida kunskap av avgörande betydelse för innovationen av nya produkter, logistikprocesser och logistikservice inom svensk industri. - arbeta tvärvetenskapligt och att utnyttja kombinationerna av expertis och erfara alls partnerorganisationar för att säkerställa utvecklingen av ett framgångsrikt centrera. - av hög internationell standard (försäkrat genom ett internationellt vetenskapligt råd, internationella publiceringar, nära kontakt med internationella forskargrupper, gästforskare,utbytesprogram mellan industri och akademi samt mellan framgångsrika center och en kontiuerlig mätning av framkomna resultat, etc.),

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-02283

Statistik för sidan