VINN Excellensavtal och IP plattformar

Diarienummer
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för teknikens ekonomi och organisation
Bidrag från Vinnova 250 000 kronor
Projektets löptid juni 2008 - februari 2009
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-02457

Statistik för sidan