Vinkelupplöst mätning av optiska egenskaper hos material

Diarienummer 2018-04558
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - Mätteknik Borås
Bidrag från Vinnova 555 000 kronor
Projektets löptid januari 2019 - december 2020
Status Pågående

Syfte och mål

För att kunna möta ett existerande industribehov, som är tydligt t.ex. inom fordonsindustrin med nya typer av glas med förändringsbara egenskaper för optimering av sensorer för aktiva system, vill riksmätplatsen dels förbättra metodik och prestanda för vårt mätsystem för BRDF (Bidirectional Reflectance Distribution Function), dels ta fram ett nytt system för spårbar mätning av BTDF (Bidirectional Transmittance Distribution Function).

Förväntade effekter och resultat

Förutom att möjliggöra nya tjänster till nytta för näringslivet genom att kunna erbjuda spårbara mätningar av BTDF och BRDF, kommer projektets utfall göra riksmätplatsen till en attraktivare partner för framtida forskningsprojekt. På ytterligare några års sikt är förhoppningen att både BRDF och BTDF kommer vara väldefinierade och etablerade storheter och därmed göra det möjligt för riksmätplatsen att utöka sina befintliga CMCer med dessa.

Planerat upplägg och genomförande

Riksmätplatsens existerande mätutrustning för BRDF som utvecklades i ett tidigare projekt, kommer optimeras och valideras. För BTDF med normalt infallande strålning kommer ett nytt automatiserad system utvecklas, delvis baserat på existerande utrustning. Detta inkluderar konstruktion, styrning, mätdatainsamling, metodik och validering. Den sistnämnda punkten kommer delvis ske genom riksmätplatsens deltagande i ett kommande relaterat EMPIR-projekt.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.