Vigor vågkraftverk

Diarienummer 2012-00283
Koordinator VIGOR WAVE ENERGY AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid maj 2012 - oktober 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet var att ta ett steg närmare ett fungerande kraftverk till havs genom att utvärdera material, förankringsteknik, geografisk placering och arbetsmetoder till havs. Målet var att ta fram en principskiss för en prototyp som är anpassad för maritima förhållanden. Detta har nu genomförts och vi har en principskiss på de lösningar som vi anser är de bästa för nästa generation av Vigor Wave Energy Converter.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har resulterat i en ökad kunskap och förståelse för det krav som ställs på system som skall fungera i en maritim miljö. Flera koncept har fått omprövas och utvecklas genom de erfarenheter och observationer som gjorts. Detta har lett fram till en principskiss på nästa generation av Vigor som är baserat på erfarenhet och därmed har betydligt bättre förutsättningar att klara av de betingelser som råder till havs.

Upplägg och genomförande

Arbetet lades upp som ett förstudieprojekt där vi arbetat med att utvärdera en prototyp i vår vågbassäng och en maritimprototyp som förankrades i havsbotten med ett förankringssystem som studerats.

Externa länkar

Vigor Wave Energy AB

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.