ViewShare

Diarienummer 2015-05561
Koordinator CERTUS TECHNOLOGY AB
Bidrag från Vinnova 1 475 758 kronor
Projektets löptid december 2015 - juni 2017
Status Avslutat
Ansökningsomgång Nivå 1 - Innovationsprojekt i företag

Syfte och mål

Var malsattning pa Certus Technology ar att genom var nya produkt ViewShare, supporta dig som motesdeltagare att enkelt ansluta till ViewShare via WiFi for att visa ditt material pa en extern presentationsskarm oberoende av hardvara eller operativsystem (laptop, surf- platta eller smartphone) och helt utan krav pa speciella adaptrar och sladdar eller nedladdning av extern mjukvara. ViewShare har utvecklas till att bli en unik, tradlos och saker skarmdelningslosning som ska kunna anvandas i alla varldens konferensrum.

Resultat och förväntade effekter

Viewshare produkten sedan Maj 2017 finns framme i en prototypversion för externa tester hos potentiella kunder inom Sverige och utomlands för utvärdingar och upplevelse tester. Industraliserings-fasen har efter projektet startats o investeringsbeslut tagits att framställa ytterligare 150 st enheter för fortsatt arbete mot en kommersiell produkt så att Certus kan komma till ett avtal med kund/partner för planering o genomförande av global marknadsföring o försäljning av produkten.

Upplägg och genomförande

Projektplan Malsattningen ar att vi efter avslutat projekt har en fardig forsta version i fullskala som har testats av extern referensgrupp. Projektet startar den 1 december 2015 och är slutfort i Juni 2017. 1:Kravspecifikation och konceptuell teknikmodell. 2: Systemkravspecifikation for mjukvara ochSystemarkitektur 3: Utveckling mjukvara för PoC 4: Utveckling ett intuitivt och fungerande anvandargranssnitt 5: Ta fram en forsta fungerande prototypversion som kan testas och utvarderas av externa potentiella slutanvandare i slutanvandarens miljo.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.