Vidhäftning hos Termiskt Sprutade HVOF-skikt (fas II)

Diarienummer
Koordinator Volvo Aero Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 1 200 000 kronor
Projektets löptid juli 2009 - december 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-01322

Statistik för sidan