Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar stänger torsdagen den 30 maj kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 31 maj kl 8:00.

Videokommunikation för äldre

Diarienummer
Koordinator myJoice AB
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid september 2009 - december 2009
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Mer än 17% av Svenska befolkningen är över 65 år gamla. 1.5 miljoner svenskar. Av dessa känner sig 50% idag mycket ensamma. I takt med samhällets tryck på att vårda alltfler till samma kostnad i kombination med barn och familjer tvingas jobba på annan ort, innebär det att äldre kommer fortsätta att vara ensamma i sina hem. myJoice har utvecklat och lanserat en världsunik videotelefon just för äldre. Med hjälp av Joice kan äldre få kontakt med anhöriga och vårdgivare och därmed bryta sin ensamhet.

Långsiktiga effekter som förväntas

myJoice ämnar genomföra en behovsanalys tillsammans med Malmo och Goteborgs stad där man i en live pilot kombinerat med en studie kommer kunna svara på viktiga frågor kring: Kravbilden i detalj för konsumenter och vårdgivare Nyttan och nyttoeffekten av att införa videokommunikation till äldre Potentialen i volym, samt analys av för vilka segment video fungerar

Upplägg och genomförande

Projektet har tre faser: 1.Förberdelse 2.Genomförande 3.Utvärdering

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-02837

Statistik för sidan