Vidareutveckling av kokgryta

Diarienummer
Koordinator Getinge Storkök
Bidrag från Vinnova 97 225 kronor
Projektets löptid augusti 2010 - oktober 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-01533

Statistik för sidan