Vidareutveckling av kokgryta

Diarienummer
Koordinator Getinge Storkök
Bidrag från Vinnova 97 225 kronor
Projektets löptid augusti 2010 - oktober 2010
Status Avslutat