Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

VibTravel

Diarienummer
Koordinator RUBICO CONSULTING AB
Bidrag från Vinnova 10 000 kronor
Projektets löptid oktober 2018 - december 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet var att få inblick i state of the art, och utöka Rubicos affärsnätverk samt att eventuellt hitta intressanta projekt att deltaga i. Alla dessa mål uppfylldes.

Resultat och förväntade effekter

Rubico kommer antagligen att deltaga som part i en kommande utlysning och har fått ideér till kommande projekt.

Upplägg och genomförande

Företaget deltog i föreläsningar sam sökte aktivt kontakt med intressanta företag och projekt. Både Svenska och internationella kontakter skapades.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 31 oktober 2018

Diarienummer 2018-04472

Statistik för sidan