VFT 1 KTH

Diarienummer
Koordinator KTH HOLDING AKTIEBOLAG
Bidrag från Vinnova 3 467 296 kronor
Projektets löptid februari 2012 - december 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet avseende hantering av VFT-1 finansiering är idag fullt implementerat och har hanterat 36 projekt. Samtliga processer, rutiner är framtagna och implementerade med vad vi anser vara gott resultat. Projektet får hittills anses framgångsrikt i det övergripande syftet att kommersiellt verifiera forskningsbaserade affärskoncept. Vi bedömer att man för medlen har fått stor effekt och avancemang i enskilda projekt. Vidare är processen för urval, genomförande och utvärdering implementerad. Idag bedöms den efter förbättringsiterationer som effektiv och kvalitetssäkrad.

Resultat och förväntade effekter

Det är ännu för tidigt att göra en full utvärdering av resultat i enskilda projekt och övergripande effekter. De flesta projekt pågår ännu så det är svårt att se hur det slutliga kommersiella utfallet blir och förhållandet avancemang/nedläggning. Vi ser dock att det är ett program som möjliggör att projekt förs framåt och går vidare till senare faser t.ex. inkubation och VINN Verifiering. Vi har mycket stor användning för VFT-1 och det har förbättrat vårt interna arbete/process och är ett bra verktyg för att bla. få ut projekt mot kunder och partner, göra kundpiloter samt hantera IP-frågor

Upplägg och genomförande

Upplägget och genomförande har fungerat relativt bra även om det har varit ganska arbetskrävande att få allt på plats och hantera ett stort flöde av projekt. Det har varit en hel del administrativa rutiner som behövt sätta sig och vi har ändrat lite i processen utifrån feedback/tester. Det har även tagit tid att få igång samarbete/inflöde från andra lärosäten.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2012-00161

Statistik för sidan