VFT-1 Förverifiering vid Karolinska Institutet

Diarienummer 2013-01393
Koordinator Karolinska Institutet Innovations AB
Bidrag från Vinnova 2 476 600 kronor
Projektets löptid januari 2013 - november 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med VFT1-programmet är att kommersiellt och tekniskt verifiera och validera forskningsbaserade affärskoncept och fastställa den lämpligaste strategin för fortsatt kommersialisering. Vi säkerställer att affärskompetens kopplas till projekten tidigt genom vårt arbete med att anlita externa konsulter.

Resultat och förväntade effekter

Vi har under året totalt hanterat 36 projekt inom ramen för VFT1-programmet och har per 2013-12-31 30 st aktiva projekt. Flera av VFT-projekten har exponerats för externa parter i syfte att hitta fortsatt finansiering samt samarbete kring vidare utveckling av projekten.

Upplägg och genomförande

Vi har integrerat VFT-processen i vår dagliga verksamhet samt säkerställt att nya förutsättningar för hantering av projektrelaterade aktiviteter blir korrekt reglerade utifrån de förutsättningar som tillskrivs VFT-programmet. Vi har informationsmaterial om programmet, särskilda dokument för att sammanställa bakgrundsmaterial inför beslut, nya och uppdaterade avtalslösningar med avseende på både relation till forskare samt konsulter, en strukturerad databas med tillgängliga och lämpliga experter samt ett utvecklat erfarenhetsutbyte med andra lärosäten.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.