VeTeSS

Diarienummer
Koordinator E-AAM DRIVELINE SYSTEMS AB
Bidrag från Vinnova 0 kronor
Projektets löptid maj 2012 - april 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

VeTeSS projektet kommer att utveckla verktyg och metoder för kostnadseffektiv verifiering och kvalificering av säkerhetskritiska inbyggda komponenter och system, med inriktning på den strategiskt viktiga fordonsindustrin samtidigt som man betonar potentialen för andra marknader. Målen och aktiviteterna i projektet drivs av marknadens krav på mer kostnadseffektiv utveckling av säkerhetskritiska inbyggda system.

Resultat och förväntade effekter

VeTeSS projektet kommer att utveckla standardiserade verktyg och metoder för kontroll av robusthet för säkerhetskritiska system inom fordonsindustrin. Genom att sammanföra partners från alla delar av försörjningskedjan, kommer VeTeSS utveckla automatiserade kvantitativa metoder användbara i alla stadier av utvecklingen. Resultaten av projektet kommer att förbättra säkerhet, kvalitet och tillförlitlighet hos produkter och skapa möjlighet till innovativ teknik för att öka trafiksäkerheten.

Upplägg och genomförande

Arbetet drivs och genomförs enligt plan, (se tidigare insänd bilaga, diarienummer: 2012-01633)

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.