Verktyg som analyserar patentgranskningsrapporter och föreslår alternativ relevant känd teknik baserat på dessa.

Diarienummer
Koordinator SEARCH-A-PATENT SWEDEN AB
Bidrag från Vinnova 650 000 kronor
Projektets löptid april 2014 - mars 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Vi har skapat ett verktyg som utnyttjar historiken i offentliga granskningsrapporter till att hitta relevant känd teknik. Verktyget är i drift hos oss själva och på test hos utvalda kunder.

Resultat och förväntade effekter

Vi erhöll de förväntade effekterna.

Upplägg och genomförande

Möjligheten att genomföra projektet låg i en mycket noggrann förberedelse och projektplanering/prioritering. Allt var egentligen beslutat och klart när själva programmeringen vidtog. Genom detta kunde tidsplaner hållas och tidpunkten för avslutande tidigareläggas.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.