Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Verksamhetsplan fas 2 för Berzelii Center EXSELENT

Diarienummer
Koordinator Stockholms universitet - Institutionen för material- och miljökemi
Bidrag från Vinnova 30 000 000 kronor
Projektets löptid januari 2009 - december 2011
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Berzelii center EXSELENT syftar till att kombinera högklassig forskning kring porösa material med utveckling av specifika applikationer. Preparationsmetoder avses utvecklas för nya porösa material med kontrollerad porstorlek samt för funktionalisering av dessa. Tre tillämpningsområden har identifierats: heterogen katalys, gasseparation samt biokeramer.

Långsiktiga effekter som förväntas

Berzelii center EXSELENT förväntas inta en ledande nationell roll inom forskning kring porösa material och strävar efter att även bli ett ledande centrum internationellt inom forskning kring porösa material. Då högklassig forskning inom såväl oorganisk syntes, organisk syntes samt teoretisk modellering kombineras förväntas detta leda till att unik kompetens utvecklas så att centret kan fungera som en plattform för innovativ forskning och kommersialisering.

Upplägg och genomförande

En styrelse samt en vetenskapligt rådgivande kommitté har utsetts. Det dagliga arbetet administreras av en centrumföreståndare, en vice centrumföreståndare samt en sekreterare/ekonomihanterare. Projekten är till största delen av grundforskningskaraktär där projektledarna aktivt arbetar för att förstärka samarbetet med befintliga industripartners samt för att involvera fler industripartners. Flera seniorna forskare med olika men komplementära specialiteten i kemi samverkar inom Berzelii center EXSELENT. Ett antal doktorander, postdocs och forskarassitenter har knutits till centret.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-01629

Statistik för sidan