Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Verksamhetsplan 2017 för basverksamheten och investeringar vid SP´s riksmätplatser

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT AB, Borås
Bidrag från Vinnova 21 100 000 kronor
Projektets löptid december 2016 - december 2017
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Målsättningen med riksmätplatsverksamhet vid RISE Research Institutes of Sweden AB för 2017 var att kunna bibehålla samma CMCer (Calibration and Measurement Capability) som under 2016. Vilket innebär att syftet är bibehålla nivå på näringslivsnyttan. Verksamheten omfattar storhetsområdena: Massa, Längd, Volym/flöde, Kraft, Tryck, Ljud/acceleration, Tid/frekvens, Elektricitet DC/LF, Högspänning och HF/mikrovågor, Fotometri/radiometri och Temperatur.

Långsiktiga effekter som förväntas

Riksmätplatsverksamheten inklusive kemisk metrologi vid RISE Research Institutes of Sweden AB sker efter två typer av projektbeskrivningar. I detta projekt hanteras basverksamheten samt investeringar i referensutrustningar. Basverksamhet avser normaliehållning med deltagande i internationella jämförelsemätningar i enlighet med ett MRA (Mutal Recognition Arrangement) för att uppnå internationell acceptans och erkännande.

Upplägg och genomförande

Projektets planer och genomförande finns sammanfattade i ansökan om stöd för basverksamheteten och därtill knutna investeringar. Bakgrundsarbetet har i huvudsak utförts av respektive teknik- och storhetsområde vid RISE riksmätplatser och redovisas i sin helhet i de ca 20 bilagor som är en del av verksamhetsplanen som omfattar storhetsområdena Massa, Längd, Volym/flöde, Kraft, Tryck, Ljud/acceleration, Tid/frekvens, Elektricitet DC/LF, Högspänning och HF/mikrovågor, Fotometri/radiometri och Temperatur. Resultaten återfinns i bifogad bilaga.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-05031

Statistik för sidan