Verksamhetsplan 2017 för basverksamheten och investeringar vid SP´s riksmätplatser

Diarienummer 2016-05031
Koordinator SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT AB - SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT AB, Borås
Bidrag från Vinnova 21 100 000 kronor
Projektets löptid december 2016 - december 2017
Status Beslutat

Syfte och mål

Målsättningen med riksmätplatsverksamhet vi SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB för 2017 är att kunna bibehålla samma CMCer (Calibration and Measurement Capability) som under 2016. Detta innebär att syftet är bibehålla tidigare nivå på näringslivsnyttan. Verksamheten omfattar storhetsområdena: Massa, Längd, Volym/flöde, Kraft, Tryck, Ljud/acceleration, Tid/frekvens, Elektricitet DC/LF, Högspänning och HF/mikrovågor, Fotometri/radiometri och Temperatur.

Förväntade effekter och resultat

Riksmätplatsverksamheten inklusive kemisk metrologi vid SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut sker efter två typer av projektbeskrivningar. I detta projekt hanteras basverksamheten samt investeringar i referensutrustningar. Basverksamhet avser normaliehållning med deltagande i internationella jämförelsemätningar i enlighet med ett MRA (Mutal Recognition Arrangement) för att uppnå internationell acceptans och erkännande.

Planerat upplägg och genomförande

Projektets planer och genomförande finns sammanfattade i ansökan om stöd för basverksamheteten och därtill knutna investeringar. Bakgrundsarbetet har i huvudsak utförts av respektive teknik- och storhetsområde vid SPs riksmätplats och redovisas i sin helhet i de ca 20 bilagor som är en del av verksamhetsplanen som omfattar storhetsområdena Massa, Längd, Volym/flöde, Kraft, Tryck, Ljud/acceleration, Tid/frekvens, Elektricitet DC/LF, Högspänning och HF/mikrovågor, Fotometri/radiometri och Temperatur.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.