Verklighetslabb för breddat deltagande

Diarienummer 2018-02670
Koordinator Karlstads universitet - Avdelningen för student och ledningsservice
Bidrag från Vinnova 3 000 094 kronor
Projektets löptid juni 2018 - augusti 2020
Status Pågående
Utlysning Innovationskraft i offentlig verksamhet - Strategiska insatser 2018-2020

Syfte och mål

Syftet är att stärka breddat deltagande, vilket innebär att främja studenter att fullfölja en högskoleutbildning oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder eller social bakgrund. Målet med vårt verklighetslabb är att med tjänstedesignmetoder genomföra tester med fokus på breddat deltagande och digitala verktyg. Vi ska vara öppna och ta emot andra organisationers behov av verklighetstester. Vi ska även arbeta för att påverka policyarbete för breddat deltagande på lokal och nationell nivå.

Förväntade effekter och resultat

De effekter som projektet ska åstadkomma är att fler studenter ska klara sina studier genom att individens förutsättningar sätts i fokus, att stärka utvecklingen i Edtech-branschen genom att produkter och tjänster testas i verkligheten med beprövade metoder och att våra metoder har spridits till andra aktörer. Konkreta resultat i projektet är att genomföra tester för både interna och externa behov, att flertalet testade verktyg fortsätts att användas, att partnerföretag får sina produkter testade och att information om verksamheten sprids vid studiebesök och på konferenser.

Planerat upplägg och genomförande

Verklighetstester ska genomföras med vår Följ-en-metod. Metoden börjar med att identifiera en studentgrupp och kartlägga deras upplevelser under en kurs. Kartläggningen görs med olika tjänstedesignmetoder och ligger till grund för idéer på digitala verktyg som kan förbättra upplevelsen. Sedan ska digitala verktyg tas fram, det kan vara produkter från partnerföretag eller egenutvecklade lösningar. De framtagna verktygen testas sedan i studentgruppen och upplevelserna kartläggs. Framgångsrikt prövade verktyg kan sedan demonstreras och sättas in i ordinarie verksamhet.

Externa länkar

Utveckling av digitala verktyg för breddat deltagande med tjänstedesign och användardriven tjänsteinnovation.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.