Verklighetslabb för breddat deltagande

Diarienummer 2018-02670
Koordinator Karlstads universitet - Avdelningen för student och ledningsservice
Bidrag från Vinnova 3 000 094 kronor
Projektets löptid juni 2018 - augusti 2020
Status Pågående
Utlysning Innovationskraft i offentlig verksamhet - Strategiska insatser 2018-2020