Verklighetslabb digital järnväg

Diarienummer 2017-02139
Koordinator Trafikverket
Bidrag från Vinnova 3 000 000 kronor
Projektets löptid maj 2017 - oktober 2019
Status Pågående
Utlysning Verklighetslabb
Ansökningsomgång Verklighetslabb inom offentlig verksamhet

Syfte och mål

Målet är att öppna Trafikverkets kärnverksamhet inom järnväg för utveckling och demonstration av digitala informationslösningar som testas av utförare och slutanvändare. Detta omfattar bl.a.: * Förmåga, organisation samt digital och fysisk anläggning för att i samverkan med andra genomföra snabba, mindre tester i skarp järnvägsdrift, lära av dessa och genomföra ytterligare korrigerade tester. * Etablerade processer och rutiner väl integrerade med regelverk och avtal för att stötta samverkan mellan primära intressenter och därmed korta ledtider från idé till tillämpning.

Förväntade effekter och resultat

* En mer samhällsekonomiskt hållbar och digitaliserad järnvägstrafik * Förbättrad jämställdhet inom järnväg med en ökad integrering med IT-branschen * Förbättrat kapacitetsutnyttjande och punktlighet samt effektivare och mer samordnad och tillståndsbaserad drift och underhåll av järnvägssystemet baserat på informationslogistiklösningar * Anpassade regelverk, avtal, kontrakt och affärsmodeller till ökad digitalisering inom järnväg * Internationellt uppmärksammad och efterfrågad test- och demonstratorverksamhet inom digital järnväg

Planerat upplägg och genomförande

I enligt med Trafikverkets projektmodell. Dedicerad organisation inom ordinarie verksamhet med resurser från delverksamheter som underhåll, inköp och logistik, juridik, trafikledning, IT och strategisk utveckling. Fysisk anläggning inom Testbädd järnväg (Haparandabanan samt Malmbanan med Sävast och Sunderbyn), trafikcentralen i Boden (digital trafikledning och simulator), regionkontor i Luleå (spetskompetens järnväg), forsknings- och utbildningsresurser vid Järnvägstekniskt centrum (JVTC) samt innovativa informationslogistiklösningar vid eMaintenance LAB.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.