Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Verklighetslabb @AllAgeHub

Diarienummer
Koordinator Göteborgsregionens kommunalförbund - GR Välfärd
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid december 2016 - april 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med förstudien var att undersöka förutsättningarna för inrättande av verklighetslabb i kommunala verksamheter där produkter, tjänster och processer som rör välfärdsteknik och tillgängliga boendemiljöer testas och demonstreras under verkliga förhållanden. Förstudien har genomförts av Göteborgsregionens kommunalförbund i samarbete med Johanneberg Science Park.

Resultat och förväntade effekter

Genom workshops och möten under förstudien med representanter från såväl kommuner, näringsliv, akademi och civilsamhälle har vi kunnat konstatera att intresset för och behovet av denna typ av labb är mycket stort. Vi kommer därför starta upp verklighetslabb som en del av AllAgeHub från och med hösten 2017.

Upplägg och genomförande

Vi har genomfört två workshops med kommun- och företagsrepresentanter för att utreda behov och organisering av verklighetslabb. En rapport som sammanfattar resultaten har tagits fram. Diskussioner har också förts med AllAgeHubs parter där aktörer från offentlig sektor, akademi, näringsliv och civilsamhälle ingår. En mindre omvärldsanalys har gjorts genom att granska hur andra testbäddar och innovationsslussar i landet arbetar samt genom att delta på MVTe-konferensen.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-04985

Statistik för sidan