Verifieringsprojekt SIMS

Diarienummer 2009-03865
Koordinator 4C Strategies AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2009 - april 2010
Status Avslutat