Verifieringsprojekt SIMS

Diarienummer
Koordinator 4C Strategies AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2009 - april 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2009-03865

Statistik för sidan