Verifieringsmedel till inkubatorföretag - Sahlgrenska Science Park

Diarienummer 2016-02853
Koordinator SAHLGRENSKA SCIENCE PARK AB
Bidrag från Vinnova 3 250 000 kronor
Projektets löptid juni 2016 - december 2020
Status Pågående

Syfte och mål

Syftet med projektet är att genomföra initial kommersiell verifiering av småföretagsbaserade life science-projekt med särskilt fokus på kundbehovet. Det övergripande målet är att utreda den kommersiella potentialel hos uppskattningsvis 12 st projekt inför fortsatt utveckling och finansiering.

Förväntade effekter och resultat

Efter verifiering ska projekten lagt grund till fortsatt kommersiell utveckling och finansiering utifrån -ett påvisat kundanpassat behov samt nyttan av produkten eller tjänsten som erbjuds -en ökad kännedom och förståelse för den produktens marknadsförutsättningar -en initial bedömning av produktens skyddsposition (IP)

Planerat upplägg och genomförande

Verifieringen genomförs med utgångspunkt i NABC-modellen och fokuserar inledningsvis på tidig kund/behovsverifiering och initial patentkartläggning. Utöver detta utreds frågeställningar runt marknad, regulatoriska och tekniska möjligheter/utmaningar, initial hälsoekonomisk analys samt plan för fortsatt finansiering. Kund/behovsverifieringen utförs när företrädesvis i samarbete med Västra Götalandsregionens Innovationssluss och Gothia Forum. Övriga verifieringsaktiviteter utförs tillsammans med externa konsulter i vårt etablerade nätverk.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.