Verifieringsmedel ftg - Umeå Biotech Incubator

Diarienummer 2015-06503
Koordinator Umeå Biotech Incubator AB
Bidrag från Vinnova 1 719 296 kronor
Projektets löptid januari 2016 - april 2018
Status Avslutat

Syfte och mål

Ge små Life Science-företag tillgång till stöd med tidig kommersiell verifiering - har lyckats, vi har nått ut till fler bolag och bolagen har fått bra beslutsunderlag för vidare utveckling. Det har också varit en spridning mellan olika typer av bolag och också hemvist. Dessa medel har haft stor betydelse för bolagen i sin fortsatta utveckling.

Resultat och förväntade effekter

Bolagen har varit nöjda med processen och de bidrag som de har kunnat söka. De har också varit nöjda med utfallet som de har uttryckt gett bra beslutsunderlag. Genom utförda aktiviteter och insikter har bolagen även fått information om fler utlysningar som Vinnova har och dessutom ökat kvalitén för kommande utlysningar. Samarbetet mellan inkubatorerna har också ökat på ett positivt sätt och på flera nivåer.

Upplägg och genomförande

Processen arbetades fram gemensamt av de inkubatorer som fick medel. Det fungerade bra och samma mallar kunde användas. Bolagen uppskattade ansökan och den snabba hanteringen av beslut.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.