Verifieringsmedel exellens - ftg

Diarienummer 2016-02695
Koordinator Umeå Biotech Incubator AB
Bidrag från Vinnova 3 250 000 kronor
Projektets löptid maj 2016 - december 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Umeå Biotech Incubator är en spetsinkubator med fokus på Life science. Syftet med projektet är att skapa förutsättningar för bolag att kunna verifiera sina affärsidéer för att identifiera eventuell affärspotential. Målet är att genom utökad verifiering skapa bättre underlag för att bygga tillväxtbolag.

Förväntade effekter och resultat

De förväntade effekterna är att bolagens affärsidéer är bättre underbyggda vilket gör att affärsplanerna blir mer trovärdiga och bolagen har lättare att attrahera kapital och nå uppskattade försäljningsmål.

Planerat upplägg och genomförande

Umeå Biotech Incubator kommer att bevilja bolagen verifieringsaktiveter, en aktivitet i taget. Beslut om beviljade kommer att ske i affärscoachteamet. Efter beslut om beviljande genomför bolaget aktiviteten och erhåller ersättning efter utförd aktivitet. UBI uppskattar att kunna bevilja verifieringsaktiviteter till 4-6 bolag.

Externa länkar

UBIs website

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.