Verifiering för småföretag- Sahlgrenska Science Park

Diarienummer 2015-06519
Koordinator SAHLGRENSKA SCIENCE PARK AB
Bidrag från Vinnova 2 243 672 kronor
Projektets löptid december 2015 - april 2018
Status Pågående