Verifiering Excellens 2018-2019

Diarienummer 2018-02299
Koordinator Föreningen Framtidens Företag
Bidrag från Vinnova 1 500 000 kronor
Projektets löptid januari 2018 - december 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Inkubatorn kommer att stötta bolagen i att snabbare och säkrare nå tillväxt och internationell expansion genom att utgå ifrån entreprenörens mål och vision vilket skapar individuella handlingsplaner och utveckling av såväl entreprenör som affärsidé. Vi arbetar strukturerat med plan, mål, milstolpar och aktiviteter samt löpande avstämningar. Målsättningen är att företaget ska bedriva en professionell verksamhet som på egen hand kan skapa tillväxt och resultat samt leva upp till sin vision och sina värderingar. Tillsammans med denna utbetalning ska en handlingsplan sättas.

Förväntade effekter och resultat

Målsättningen är att företaget ska bedriva en professionell verksamhet som på egen hand kan skapa tillväxt och resultat samt leva upp till sin vision och sina värderingar. Vi vill säkerställa att den utveckling som bolagen planerar verifieras genom kundkontakt och behovsanalys. Bolagen ska dessutom verka för att skapa hållbara företag med jämställdhetsperspektiv. Genom att säkerställa dessa aspekter genom våra processer kommer vi att stötta bolagen att bli hållbara tillväxtföretag.

Planerat upplägg och genomförande

Inkubatorn arbetar bl.a med Value Creation Forum-metodiken.Vi tar in såväl externa experter som via Peer learning mellan bolagen. Detta för att säkerställa att erbjudande till kund och finansiärer är tydlig för att etablera, skala upp och utveckla bolaget, få igång försäljning, utveckla tjänsten, utveckla organisation, processer osv. Finansiering kommer att delvis direktutbetalas till bolagen för inköp av tjänster och uttag av lönekostnader i de fall detta är aktuellt. Tillsammans med denna utbetalning ska en handlingsplan sättas.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.