Verifiering Excellens - Science Park Jönköping

Diarienummer 2016-01607
Koordinator Science Park Jönköping AB
Bidrag från Vinnova 4 550 000 kronor
Projektets löptid januari 2016 - december 2020
Status Pågående
Ansökningsomgång 2016-00268-en

Syfte och mål

Målet med projektet är att stärka stödet av kunskapsintensiva företag. Science Park Jönköping har idag en verksamhet som inkluderar allt från ett volymflöde av 1000 idéer per år, en förinkubationsprocess, en inkubatorsprocess, investeringsverksamheter till större satsningar på innovationsprocesser mot befintliga bolag. Finansieringen av dessa bolag är oftast en kritisk framgångsfaktor och i detta projekt ämnar vi att tillhandahålla tidiga verifieringsmedel. Vi ansöker om 500 KSEK.

Förväntade effekter och resultat

Förväntade effekter är att våra inkubatorsbolag enklare når nästa finansieringsrunda genom att fått tillgång till denna tidiga såddfinansiering.

Planerat upplägg och genomförande

Vi ansöker om 500 tkr och vi tänker oss att ett enskilt bolag maximalt får 100 tkr. Vi kommer också samarbeta med framförallt Borås och Skövde i bedömningen av vilka bolag som skall få del av stödet men också för att bygga broar där vi får ett naturligt sätt att utbyta erfarenheter och kunskap kring bolagen vi har inom våra verksamheter.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.