Verifiering av TamperShield

Diarienummer
Koordinator Secure Logistics Sweden AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid juni 2011 - december 2011
Status Avslutat

Syfte och mål

Syfte: verifiera affärsidén, identifiera ´development gaps´, specifikation för version 4. Verifierades att värdet för kunden vida överstiger kostnaderna. Värdet ökar i nästa version då larm utlöses när varan stoppas i en Al folie preparerad väska och systemet integrerats med videoövervakningen. Detta har patentskyddats. Fälttestet visade att varken vakuumsensor eller packningsmetod fungerade tillfredställande så vi utvecklar nya. En funktions- och produktspecifikationen har fastställts för version 4 för massproduktion och global marknadsintroduktion under 2012.

Resultat och förväntade effekter

Vi har nu ett bra underlag för att göra försäljningsprognoser och finslipa marknadsföringsstrategin inför lanseringen under 2012 samt för att bli en attraktiv partner till betydligt större aktörer med god infrastruktur för en lyckad internationell kommersialisering. Samtidigt har vi identifierat vilka funktioner som är viktiga och gjort en långsiktig plan för kommande teknikutveckling, med bl a detektering när varan göms i preparerade väskor, stöldlarm under hela kedjan från produktion till butikskassan samt integrering av TS infrastuktur med den för videoövervakning.

Upplägg och genomförande

Den handgjorda demonstrationsprototyp, som vann 1:a pris vid Embedded Conference Scandinavia 2010, anpassades dels för fabrikstillverkning och dels till kraven i butiker. Ett prototypsystem med ett flertal läsare i taket kopplade till en central dator installerades och varor säkrades. Processerna för packning, larm, och avlarmning analyserades i detalj. En omfattande marknadsundersökning och ett säkerhetssymposium genomfördes som komplement till intervjuer med personalen.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.