Verifiering av produktionsmetod och egenskaper hos en unik och mycket mild tensid

Diarienummer
Koordinator INTENZ BIOSCIENCES AKTIEBOLAG - Devenz AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid december 2011 - oktober 2012
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2011-03158

Statistik för sidan