Verifiering av partikelseparator inom byggindustri/golvslipning

Diarienummer 2015-01970
Koordinator NANO CONTROL AB
Bidrag från Vinnova 490 000 kronor
Projektets löptid juni 2015 - juni 2016
Status Avslutat
Ansökningsomgång Innovation Projects in Enterprises

Syfte och mål

Projektets syfte har varit att verifiera Nano Controls teknik inom byggindustri/golvslipning i en autentisk arbetsmiljö. Genom upprepade tester av vår separator i HTC:s anläggning i Söderköping har vi visat att tekniken fungerar som förväntat.

Resultat och förväntade effekter

I det här projektet har vi visat att tekniken fungerar i en autentisk, industriell miljö och vi har fått det förväntade resultat (99,8 % separationseffektivitet utan filter) som nu leder till diskussioner med HTC om att licensiera patentet inom området golvslipning (industridammsugare). Resultatet har också givit oss möjligheten att kontakta andra spelare inom byggindustrin och därigenom visa upp vår teknik med hjälp av den prototyp som byggts under projektets gång.

Upplägg och genomförande

Vi har tillsammans med HTC under perioden juni 2015-juli 2016 utvärderat tekniken genom tester av olika prototyper med olika luftmängder kopplat till deras golvslipningsmaskiner. Framtagning av ritningar och prototyper har skett i Nano Controls regi. Efter olika tester har det skett en optimering av prototypen för bättre prestanda under olika förhållanden (flödeshastighet, tryckfall, dammkoncentration etc.)

Externa länkar

Nano Controls hemsida

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.