Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Verifiering av offline passersystem baserat på NFC

Diarienummer
Koordinator TELCRED AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid december 2010 - juli 2012
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Projektets huvudsyfte har varit att i ett pilotförsök verifiera Telcreds koncept för säker offline passagekontroll baserat på NFC-teknik. Ett komplett prototypsystem har utvecklats inom ramen för projektet och installerats i Electrumhuset i Kista där det används av personal, forskare och studenter vid EIT ICT Labs.

Långsiktiga effekter som förväntas

De förväntade effekterna av verifieringsprojektet var att det skulle generera en första kund samt bidra till processen med att anskaffa kommersiellt riskkapital. Båda dessa effekter har uppnåtts i och med att pilotkunden tecknat ett kommersiellt avtal med Telcred om fortsatt drift efter testfasen samt att pilotförsöket spelat en viktig roll i företagets finansieringsprocess. Projektet har också fått internationell uppmärksamhet i fackpress.

Upplägg och genomförande

Projektet har bestått av dels en utvecklingsfas och en driftsfas. Fokus under utvecklingsfasen har varit att vidareutveckla den tidigare prototypen till ett komplett system som kan användas av en kund. I detta sammanhang möjliggjorde projektet att ytterligare en senior utvecklare kunde anställas, vilket har varit avgörande för att få fram det kompletta systemet som nu används av kunden. Driftsfasen har inletts, men kommer på kundens begäran att förlängas i förhållande till den ursprungligen planerade.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-02174

Statistik för sidan