Verifiering av ny produkt för konitunerlig mätning av radon

Diarienummer 2010-02759
Koordinator MidDec Scandinavia AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid december 2010 - december 2012
Status Avslutat