Verifiering av ny produkt för konitunerlig mätning av radon

Diarienummer
Koordinator MidDec Scandinavia AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid december 2010 - december 2012
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-02759

Statistik för sidan