Verifiering av klimatpåverkande utsläpp som uppföljning till klimatmötet i Paris (COP-21)

Diarienummer 2016-04078
Koordinator Stockholms universitet - Institutionen för Miljövetenskap och Analytisk kemi
Bidrag från Vinnova 721 564 kronor
Projektets löptid juli 2017 - juni 2018
Status Pågående

Syfte och mål

Det här forskningsprojektet och associerad karriärutveckling för den sökande syftar till att tillgodose behovet för hållbar utveckling den vetenskapliga grunden för effektiva utsläppminskningar av klimatpåverkande ämnen i södra Asien, som är en globalt viktig utsläppsregion.

Förväntade effekter och resultat

Projektet kommer genom att uttyda isotopbaserade fingeravtryck från sotpartiklarna tillhandahålla kvantitative uppskattningar av hur mycket som kommer från biomassaförbränninge gentemot olika fossila förbränningskällor. Detta ger ett verklighetstest av utsläppsinventarieuppskattningar som används för politiska avtal för utsläppsminskningar samt för klimat och luftkvalitetsmodeller. Genom att utveckla våra oberoende verktyg för att granska hävdade utsläpp bidrar vi med ett användbart verktyg för verifiering väl anpassat för behoven uttryckta i IPCC samt EU H2020.

Planerat upplägg och genomförande

Innovativ dubbelisotopkarakterisering (d13C och D14C) av de klimatpåverkande sotpartiklarna kommer at etablera observationsbaserade uppskattningar av sotets källor t S Asiens atmosfär. Projektet har för detta tillgång till en unik tioårig dataserie från the Maldiviska superklimatobservatoriet på Hanimaadhoo, där utsläppen från södra Asien fångas upp. Detta internationella superobservatiorium leds av det Indisk-Svenska teamet, och den sökande övergår nu från att vara lokal forskningsansvarig till att vara en ´landbaserad´ forskare.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.