Verifiering av Elektrodress

Diarienummer
Koordinator Inerventions AB
Bidrag från Vinnova 470 000 kronor
Projektets löptid december 2011 - april 2012
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2011-03129

Statistik för sidan