Verifiering av Elektrodress

Diarienummer 2011-03129
Koordinator Inerventions AB
Bidrag från Vinnova 470 000 kronor
Projektets löptid december 2011 - april 2012
Status Avslutat