Verifiering av detektor för kombinerade medicinska bildsystem

Diarienummer 2008-02593
Koordinator KTH HOLDING AKTIEBOLAG - KTH Holding AB
Bidrag från Vinnova 995 000 kronor
Projektets löptid december 2008 - december 2010
Status Avslutat