Verifiering av detektor för kombinerade medicinska bildsystem

Diarienummer
Koordinator KTH HOLDING AKTIEBOLAG - KTH Holding AB
Bidrag från Vinnova 995 000 kronor
Projektets löptid december 2008 - december 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-02593

Statistik för sidan