Verifiering av automatisk blodtrycksmätare / ankelindexmätare

Diarienummer 2009-00009
Koordinator Linköpings universitet - Institutionen för medicinsk teknik
Bidrag från Vinnova 1 450 000 kronor
Projektets löptid januari 2009 - januari 2013
Status Avslutat