Verification of the use of microneedles as sampling tool for decreased neonatal morbidity

Diarienummer 2018-00245
Koordinator ASCILION AB
Bidrag från Vinnova 982 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - maj 2019
Status Pågående
Utlysning Swelife och Medtech4health - projekt för bättre hälsa
Ansökningsomgång Projekt för bättre hälsa 2017-2018

Syfte och mål

Extraktion av interstitialvätska med hjälp av mikronålar har potentialen att förändra provtagning av kroppsvätskor inom sjukvården. Det övergripande målet är att utveckla metoden och verifiera användandet av mikronålar som provtagningsverktyg av interstitialvätska och efterföljande analys av biomarkörer för diagnostik inom neonatalvård. Syftet är att kunna mäta biomarkörer i interstitialvätska som annars skulle kräva blodprover. Ambitionen är att genomföra två kliniska studier med mikronålar från Ascilion under projektets gång.

Förväntade effekter och resultat

Om man kan utveckla en smärtfri och blodfri analysmetod som minskar behovet av blodtransfusioner inom neonatalvården kan man på sikt minska dödligheten hos neonatalbarn. Projektet förväntas resultera i verifiering av användandet av mikronålar som provtagningsverktyg av interstitialvätska med efterföljande analys med kombinerad vätskekromatografi och massspektroskopi.

Planerat upplägg och genomförande

Projektgruppen representerar intressenter från hälso/sjukvård, akademi och industri. Projektet kommer att genomföras i klassisk projektform och koordineras av industrin. Projekttiden är ett (1) år.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.