Verification of the use of microneedles as sampling tool for decreased neonatal morbidity

Diarienummer 2018-00245
Koordinator ASCILION AB
Bidrag från Vinnova 982 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - maj 2019
Status Pågående
Utlysning Swelife och Medtech4health - projekt för bättre hälsa
Ansökningsomgång Projekt för bättre hälsa 2017-2018