Verification of a novel solid-state electronic glucose sensor

Diarienummer 2014-05123
Koordinator ASCILION AB
Bidrag från Vinnova 784 000 kronor
Projektets löptid november 2014 - maj 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet var att verifiera sensorprincipen i en produkt som gör glukosmätning för diabetiker smärtfri, enklare samt även billigare än vad dagens mätmetoder erbjuder. Målen i projektet är väl uppfyllda. Inom projektet utvecklade Ascilion tillsammans med Akademiska sjukhuset i Uppsala en metodik för extraktion, hantering av samt mätning på interstitialvätska från brännblåsor. Etiktillstånd söktes och erhölls varefter extraktion genomfördes från 30 patienter.

Resultat och förväntade effekter

Effekter och resultat från projektet spänner från erhållet etiktillstånd för en första klinisk studie via tekniska resultat i form av visad metodik för extraktion av human interstitia och demonstrerad spektroskopisensorprincip till ökad interaktion med universitet och landsting. För att understödja det sistnämnda har ramavtal med Uppsala Läns landsting med möjlighet att omfamna ytterligare samarbeten ingåtts. Vidare har en preliminär klassificering av den produkt Ascilion utvecklar genomförts samt en första version av underliggande dokumentation genererats.

Upplägg och genomförande

Samarbetet genomfördes i projektform. även om Ascilion var koordinator gjorde Innovation Akademiska (IA) en stor del av koordineringsarbetet och det är tvivelsutan så att projektet hade löpt stor risk att haverera utan hjälp från IA då det snabbt kan bli besvärligt för en liten organisation att samverka med ett stort landsting. Projektet har samlat aktörer från Ascilion, brännskadecentrum, metabolmottagningen, neonatalavdelningen och klinisk kemi och farmakologi vid Uppsala Akademiska sjukhuset samt Rudbecklaboratoriet och ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.