Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

VENUS - en ny typ av kromfri beläggning förkromning

Diarienummer
Koordinator Provexa AB
Bidrag från Vinnova 1 283 000 kronor
Projektets löptid mars 2019 - april 2020
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Projektets syfte var att ersätta förkromning med en ny typ av beläggning, innehållande lågdimensionella kolmaterial, med funktioner som förkromning men utan krom. Målet var att minska miljöbelastning och kostnader samt förlänga livslängden. Projektet har uppfyllt målen och en beläggning, kallad Venus, har tagits fram som är en bra ersättare för krom. Venus ger 3-5 gånger längre livslängd än vanlig krombeläggning. Under projektet identifierades även en ny potentiell förbättring genom att uppnå en beläggning som är krom och nickelfri. Det bedöms vara fullt möjligt att uppnå detta men det kräver ytterligare utveckling.

Långsiktiga effekter som förväntas

Flertal tester utfördes på RISE mot olika fordonsstandarder samt tester utförda av möbeltillverkare. Resultat är att en kundpanel godkänt finish och färg hos Venus som ersättare för dekorativ krombeläggning. Venus uppfyller nötningsbeständighet, glanstest, vidhäftningsförmåga, uppnår bättre duktilitet och högre korrosionsbeständighet än vanlig krombeläggning. Venus är något mjukare än krom men vid rätt applikation möter beläggningen kundkraven. Venus är en bra ersättare för krombeläggning, där beläggningen ger en väsentligt förlängd livslängd och minimerar miljöbelastningen.

Upplägg och genomförande

Provexa AB utvecklade ett starkt samarbete med de konsulter, institut och högskolor som deltog i projektet. Företaget anordnade regelbundna (ungefär varje månad) möten där parterna samt relevanta konsulter var närvarande. Under dessa möten delades och diskuterades resultaten för att hitta det bästa sättet att gå vidare i projektet, vilket innebar att projektet snabbt kunde konvergera mot bästa möjliga resultat. Projektet försenades något främst på grund av ledtid för att ta emot nyckelmaterial.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 19 juni 2020

Diarienummer 2018-05148

Statistik för sidan