Venture Cup 2013-2015

Diarienummer 2013-04968
Koordinator Stiftelsen Venture Cup Sverige
Bidrag från Vinnova 3 000 000 kronor
Projektets löptid juli 2013 - juni 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet var att se över organisationen och hur man kan effektiviseras både när det gäller interna strukturer och processer samt hur Venture Cup ska vara organiserade för att ta vara på styrkan av att vara nationella med en stark regional förankring.

Resultat och förväntade effekter

Genom att lyfta vissa saker nationellt kan vi minska organisationens administrativa kostnader totalt men framförallt ge regionerna större möjlighet att fokusera på att hjälpa människor med idéer och få dem att växa. Att få chansen att testa och verifiera sin idé i en prestigelös miljö är viktigt och det är ur dessa entreprenöriella experiment som nya och växande företag kommer fram. Tack vare den nya organisationsstrukturen som utvecklats kan vi bli mer resurseffektiva och frigöra tid åt det så viktiga operativa arbetet i varje region.

Upplägg och genomförande

Under projekttiden har vi haft två parallella processer (1) arbetet med VCs organisationsstruktur och (2) utveckling av arbetsgruppernas operativa arbete. Tf Sverigechef har haft uppdraget att leda organisationsarbetet och har utförts av McKinsey, styrelserna, regionchefer & Sverigechef. Strategiarbetet har Marknadschefen ansvarat för. Intervjuerna har genomförts av regionerna medan McKinsey och Sverigechef har samordnat. Arbetsgrupperna har genom telefonmöten och fysiska möten utvecklat det operativa arbetet med metoder och verktyg. Vi har även haft 3 nat konferenser

Externa länkar

www.venturecup.se

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.