Venture Cup 2009/2010

Diarienummer
Koordinator Stiftelsen Venture Cup Sverige
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid december 2009 - november 2010
Status Avslutat