Vecka 45

Diarienummer
Koordinator LINKÖPINGS UNIVERSITET HOLDING AB - Universitetsholding i Linköping AB
Bidrag från Vinnova 55 000 kronor
Projektets löptid november 2011 - november 2011
Status Avslutat

Syfte och mål

Att attrahera och inspirera ungdomar, unga entreprenörer och beslutsfattare till kreativitet, skaparglädje och entreprenörskap.

Resultat och förväntade effekter

Två inspirationsföreläsningar med totalt 400 deltagare - en bred mix av studenter, näringsliv, beslutsfattare och stödjande organisationer.

Upplägg och genomförande

Två genomförda seminarier: Måndagen den 7/11 Creativity for the future - Richard Gerver Genom ökat utrymme för kreativitet och skaparglädje i skolan skapar vi framtidens innovatörer och entreprenörer. Torsdagen den 10/11 Inget stoppar oss nu! Fyra unga entreprenörer som alla gått sin egen väg och vågat satsa på sin idé. De är nyfikna, de har självförtroende, de är sina egna chefer. Vi debatterar företagandets villkor, utmaningar och möjligheter, i publiken finns politiker, beslutsfattare och dem som kan hjälpa dig att förverkliga din idé.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.