VCloud II, Styrsystem och Reglering hos Autonomt Styrda Fordon med fokus på energiförbrukning

Diarienummer 2014-06251
Koordinator Volvo Personvagnar Aktiebolag - Volvo Car Group R&D
Bidrag från Vinnova 11 960 000 kronor
Projektets löptid mars 2015 - december 2018
Status Pågående
Utlysning Komplex reglering - FFI
Ansökningsomgång FFI Komplex reglering - 2015-03-31

Syfte och mål

VCloud II syftar i att ta vid och djupare forska kring styrningen av energihantering i fordonet i dess delsystem samt en mer applikationsinriktad anpassning mot Autonomt styrda bilar. Målen är Ta fram regleralgoritmer som sänker förbrukning och emissioner under Autonom körning i verklig drift Implementera Mjukvarukomponenter unika för VCloud II i DriveMe fordonsflotta för utvärdering Ta fram reglerstrategier som kan hantera framtida nollemissionszoner och hybriders energihantering för att kunna uppfylla ren eldrift vid speciella geografiska intressepunkter.

Förväntade effekter och resultat

Licentiat och Doktorsavhandling samt en utexaminerad industridoktorand ökad kompetens inom virtuell utveckling i enlighet med Volvos mål att minska provobjekt för robust mjukvaruutveckling Mjukvarukomponenter som kommer användas i en demonstrationsflotta ökad kompetens inom Autonoma Fordon och möjligheter till förbrukningsbesparingar Forskning som ligger i framkant rörande energihantering och effektivisering av transportsystem Ta fram fungerande prototyper som skall användas i Chalmers hybridtestcell, som också kan fungera som föremål för annan forskning

Planerat upplägg och genomförande

Projektet kommer projektledas av Volvo Personvagnar AB i samråd med Chalmers för att möta leveranserna. Industridoktoranden kommer jobba i projektet och säkerställa att denna möter leveranser för projektet och sin doktorandexamen. Projektmöten kommer hållas löpande för att avstämma tidplan och leveranser gentemot projektet. Industridoktoranden kommer också leverera de lägesrapporter till Vinnova som skall levereras. Industridoktoranden kommer jobba nära gentemot den av DriveMe:s utsedda projektledare i syfte att integrera Energihanteringsfunktioner i provflottan.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.