Vattenplattformen 2016-2018

Diarienummer 2016-03532
Koordinator SVENSKT VATTEN AB
Bidrag från Vinnova 1 250 000 kronor
Projektets löptid juni 2016 - januari 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Vattenplattformens mål är att: -Påverka kommande utlysningar inom Horisont 2020 och efterföljande ramprogram -Positionera svenska styrkeområden på europeisk nivå -Öka förutsättningarna för svenska vattenaktörer att delta i Horisont 2020 -Stärka näringslivsmedverkan i Horisont 2020

Förväntade effekter och resultat

Förväntade effekter och resultat: -Väl formulerade ansökningar med svenskt deltagande som svarar mot behoven formulerade i Vattenvisionen -Ett ökat antal beviljade ansökningar inom Horisont 2020 med svenskt deltagande jämfört med åren 2014-2015 -Minst ett beviljat Horisont 2020-projekt inom vatten med svensk koordinator -Minst ett beviljat Horisont 2020-projekt inom vatten med deltagande av svenska företag -Fler svenska medlemmar i Water supply and sanitation Technology Platform (WssTP)

Planerat upplägg och genomförande

Vattenplattformens arbetssätt är att samla den svenska kompetensbasen inom vatten och i dialog med dessa aktörer genomföra påverkansarbete riktat mot Horisont 2020. Arbetet kommer att ske främst genom kommunikation från Vattenplattformens webplats, mailutskick och möten. Påverkansarbetet kommer att ske genom Vattenplattformens representanter som deltar i Europeiska och nordiska konferenser och event samt de nationella referensgrupperna för samhällsutmaningar SC2 och SC5.

Externa länkar

Webbplats för Vattenplattformen med information på engelska. Webbplats för Vattenplattformen med information på svenska.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.