Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Vattenplattformen 2016-2018

Diarienummer
Koordinator SVENSKT VATTEN AB
Bidrag från Vinnova 1 250 000 kronor
Projektets löptid juni 2016 - januari 2019
Status Avslutat

Syfte och mål

Vattenplattformens mål är att: - Påverka kommande utlysningar inom Horisont 2020 - Positionera svenska styrkeområden på europeisk nivå - Öka förutsättningarna för svenska vattenaktörer att delta i Horisont 2020 - Stärka näringslivsmedverkan i Horisont 2020 Måluppfyllelsen har varit hög. Svenska vattenaktörers deltagande i Horisont 2020 har ökat under perioden och projekt har beviljats. Näringslivsmedverkan i Horisont 2020 har framförallt bestått av att mindre innovationsföretag har fått stöd för att nå ut i Europa via Vattenplattformen.

Resultat och förväntade effekter

Påverkansarbetet via den europeiska vattenplattformen WssTP har lett till utlysningstexter som har varit i linje med svenska behov och styrkeområden. Svenska vattenaktörers deltagande i Horisont 2020 har ökat under perioden och projekt har beviljats. Vattenplattformen har blivit ett svenskt nätverk där aktörer har kunnat stötta varandra och utbyta erfarenheter. Arbete med att nå en högre grad av näringslivssamverkan och en högre grad av samverkan med andra svenska plattformar har endast gett viss framgång. Detta är ett arbete som är långsiktigt och kan ge resultat längre fram.

Upplägg och genomförande

Påverkansarbetet via den europeiska vattenplattformen WssTP har varit framgångsrikt. I påverkansarbetet har branschens FoI-Agenda Vattenvisionen - använts och under 2018 har uppdatering påbörjats av densamma. Satsningar på resebidrag till Europeiska konferenser har betytt mycket för att öka det svenska deltagandet i Horizon 2020 projekt. Ett försök att ge ekonomiskt bidrag till att ordna sammankomster under ansökningsarbete föll väl ut. Ett stöttat projektförslag, Aqua Vitae, blev beviljat.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-03532

Statistik för sidan