Våtkemiska tillverkningsmetoder för solenergimaterial

Diarienummer
Koordinator SWEDISH ELECTROFORMING TECHNOLOGY AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2011 - oktober 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet var att utvärdera Sweltechs våtkemiska tillverkningsmetoder för tre solenergitillämpningar. Vi har lyckats väl med två av tre tänkta applikationer. En av applikationerna ska ligga till grund för att starta ett större utvecklingsprojekt.

Resultat och förväntade effekter

1.Vi har tekniskt lyckats med två av tre planerade applikationer. 2.Under projektets gång har vi funnit en lovande applikation för Sweltechs kompetens. Detta baserat på förfrågan från presumtiva kunder. Detta är något vi kommer att driva vidare. 3.Upparbetade kontakter och tester med flera presumtiva kunder, för framtida samarbeten. 4.Sweltech har lämnat kostnadsförslag på ett CBD system till ett företag i USA. 5.Diskussioner med en investerare pågår för finansiering av nästa steg, målet är att dessa diskussioner ska vara klara i slutet på 2012.

Upplägg och genomförande

Projektet har följt projektplanen. En av applikationerna visade sig tidigt ha begränsningar och vara svårare än förväntat, vilket lett till tidspress. Slutsatsen är att vi skulle fokuserat på färre arbetsmoment. Att vi tidigt i projekt har haft kontakt med presumtiva kunder har bidragit till bra fokus vad gäller problemställningarna.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2011-03162

Statistik för sidan