Västra Götalandsregionens Innovationssluss

Diarienummer 2010-02433
Koordinator Västra Götalandsregionen - Regionutvecklingssekretariatet
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid mars 2011 - december 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med Innovationsslussen är att stärka förmågan och kapaciteten inom hälso- och sjukvården att stimulera, värdera och hantera innovativa idéer. Ett annat viktigt syfte är att förstärka länken mellan hälso- och sjukvården, näringslivet, akademin och regionens befintliga innovationssystem. Projektet har definitivt bidragit till dessa syften.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har uppnått goda resultat vad gäller att få en fungerande process för att ta hand och värdera ideer från de anställda.Processen är uppbyggd så att den går enkelt att växa upp och den erbjuder en flexibilitet och öppenhet för olika typer av idéer såsom tjänster t.ex Idétransporöterna har varit en stor framgång och visat sig vara ett mycket bra sätt att arbeta på. Arbetspaket 2 kom igång sent och har inte uppnått full lika goda resultat. Dock har det kommit igång det senaste året som resulterat i bra resultat och vi bedömer att det kommer bli mycket goda effekter av detta arbete framöver.

Upplägg och genomförande

Vad gäller del 1 (Idé från anställda) och del 3 (kommunikation) så har genomförandet i stort sett följt det upplägg vi gjorde i ansökan. I del 2 (företagskontakter mm) har vi tagit bort den del som handlade om de medicintekniska verkstäderna då dessa hade svårigheter att bidra på det aktiva sätt vi först planerat.

Externa länkar

Innovationssluss Västra Götalands hemsida

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.